Archive for the ‘THƯ VIỆN HÌNH ẢNH’ Category

MY SKETCH

Posted: Tháng Bảy 5, 2011 in THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Thẻ:, ,

SKETCH ANIMAL

CONCEPT BIKE SKETCH

BOTTLE CONCEPT SKETCH

VIET WINE BOTTLE CONCEPT

UNIFORM & MODEL

FRESH WINE ICE STORYBOARD

Advertisements